top of page

Scheiding

Wat komt er allemaal bij een echtscheiding kijken? Waar moet ik rekening mee houden?

Kinder-alimentatie

De verstrekking van levensonderhoud van ouders aan kinderen

Erkenning

Vaststelling van de familierechtelijke betrekking tussen ouder en kind

Gezag

De plicht en het recht om een minderjarig kind te verzorgen en op te voeden

Omgang

Recht op omgang van het kind met de ouders en diegene waarmee het nauw verhoudt

OTS/UHP

Verstoorde ontwikkeling van minderjarigen en  (consequenties van) ingrijpen

Overige

Voornaamswijziging, handlichting, bewind, mentorschap, curatele

Partner-alimentatie

De uitkering tot levens-onderhoud voor de ene echt-genoot ten laste van de ander

bottom of page