top of page

Erfrecht advocaat Den Haag

mapwithmaps.jpg

Als erfrecht advocaat Den Haag kent Advocatenkantoor A.F. Mandos de regels van het erfrecht door en door. Heeft u te maken met een conflict over de nalatenschap van een overleden dierbare? Het kantoor kan u juridisch advies geven en voor u nagaan waar u recht op heeft. Zo voorkomt u dat u wordt benadeeld, maar ook dat u anderen benadeelt.

mappenmethand.jpg

Wat is het erfrecht precies?

U krijgt met het erfrecht te maken als een van uw dierbaren overleden is en discussie ontstaat over de nalatenschap. Soms is er een testament opgesteld, soms is een geldig testament afwezig.

 

Het Nederlands recht kent spelregels bij versterf die bepalen dat alleen een (niet van tafel en bed geschieden) echtgenoot of geregistreerd partner, en de kinderen erven, vervolgens komen de ouders van de overledene en dien broers en zusters aan bod, daarna de grootouders en als laatste groep: de overgrootouders.

 

Het is mogelijk om via plaatsvervulling te erven. Dit gebeurt als een persoon die zou erven, niet meer bestaat, onwaardig is, onterfd of zijn erfdeel heeft verworpen en geldt voor zijn erven. De persoon die verder dan de zesde graad gerelateerd is aan de erflater erft niet.

 

Van de erfopvolging bij versterf kan worden afgeweken door middel van een uiterste wilsbeschikking. Met dit document kan worden bepaald wat met een nalatenschap moet gebeuren.

 

Er kunnen conflicten ontstaan over de geldigheid en/of de interpretatie van  de laatste wilsbeschikking en de verdeling. Maar er zijn veel meer spelregels waar discussie over kan ontstaan. Wanneer u in een dergelijk conflict bent beland, helpt mr A.F. Mandos u als erfrecht advocaat in Den Haag graag verder.

strafrecht.jpg

Wat doen Advocatenkantoor A.F. Mandos als erfrecht advocaat in Den Haag voor u?

Als erfrecht advocaat in Den Haag kan het kantoor u helpen bij vrijwel iedere kwestie met betrekking tot het erfrecht. Het kan u helpen om het deel van de erfenis te ontvangen waar u recht op heeft. Ook als u het idee heeft dat de andere nabestaanden bijvoorbeeld bezittingen verzwijgen, kunt u het best een advocaat inschakelen. Dankzij onze ruime ervaring en brede juridisch kennis, kunnen wij u perfect bijstaan tijdens een rechtszaak. Daarnaast gaan we ook buiten de rechtbank voor u aan de slag.

 

Als advocatenkantoor in Den Haag kunnen we u overigens ook bijstaan tijdens andere vormen van rechtspraak. Heeft u bijvoorbeeld een strafrecht advocaat in Den Haag nodig? Ook dan kunt u contact met ons opnemen.

Meer weten over dé erfrecht advocaat van Den Haag?

Wilt u graag meer weten over dé erfrecht advocaat van Den Haag? Neemt u dan contact met ons op, zodat wij u meer over onze manier van werken kunnen vertellen.

bottom of page