top of page

Rechtsgebieden

paleis_van_justitie_den_haag.jpg

Advocatenkantoor A.F. Mandos richt zich binnen de sociale advocatuur op het  personen- en familierecht en strafrecht. Binnen deze twee werkgebieden focust het kantoor zich in het bijzonder op jeugdstrafrecht en civiele aspecten van het jeugdrecht. Als bijzonderheid helpt het kantoor haar cliënten ook bij erfrechtelijke geschillen. Het kantoor biedt diensten aan over heel Nederland maar is voornamelijk werkzaam in de regio Haaglanden.

 

Mr. A.F. Mandos heeft per 8 februari 2021 in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: 

  • personen- en familierecht 

  • erfrecht

  • strafrecht en 

  • algemene praktijk (burgerlijk recht, strafrecht en bestuursrecht). 

 

Deze registratie verplicht mr A.F. Mandos elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied. (Zie artikel 35b eerste lid van de Regeling op de advocatuur.) 

 

Voor 2020 is de Verordening Covid-19 van toepassing. Dit betekent dat de verplichte 10 PO-punten per geregistreerd rechtsgebied tijdelijk zijn teruggebracht naar 5. Verder zijn de verplichte 20 PO-punten gehalveerd naar 10. Concreet betekent dit dat een advocaat die in 2020 met twee rechtsgebieden staat geregistreerd ten minste 10 PO-punten moet behalen: 5 voor het ene rechtsgebied en 5 voor het andere rechtsgebied. Een advocaat die met vier rechtsgebieden staat geregistreerd moet in 2020 dus ten minste 20 PO-punten hebben behaald.

Voor alle duidelijkheid: het register en de opleidingsvereisten die de Orde van Advocaten hanteert, verschilt met dat van de Raad voor Rechtsbijstand. Die laatste beslist of aan een cliënt subsidie kan worden verleend voor de kosten van een advocaat. Bij de Raad staat mr A.F. Mandos ingeschreven voor Strafrecht, Personen- en familierecht, Jeugdstrafrecht en Civiel jeugdrecht, en voldoet het jaarlijks ook aan de daarvoor geldende specialisatievereisten. Voor erfrecht gelden er geen eisen. Nieuw is dat er sinds 1 januari 2021 vereisten gelden voor arbeidsrecht, huurrecht en sociale zekerheidsrecht. Om deze reden neemt het kantoor deze zaken per 1 september 2021 niet meer aan op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Natuurlijk kan u wel worden bijgestaan tegen een commercieel tarief. Voor alle andere burgerlijk rechtelijke en bestuursrechtelijke zaken kan u waar mogelijk op basis van een toevoeging worden geholpen. Zie: specialisatievereisten RvR

Datum: 24 augustus 2021

bottom of page